Informacje ogólneS z a n o w n i  P a ń s t w o,


OFERUJEMY USŁUGI w zakresie:


doradztwo_podatkowe

1) doradztwa podatkowego, łącznie z planowaniem podatkowym i optymalizacją podatkową,


2) reprezentacji w postępowaniach przed organami podatkowymi, celnymi, itd., 


3) sporządzania wniosków o interpretacje podatkowe (łącznie z reprezentacją w postępowaniu) oraz opinii prawno-podatkowych,


4) reprezentacji w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny),


5) doradztwa wyboru form działalności oraz opodatkowania (planowanie rozpoczęcia działalności).Z a p r a s z a m y,

radca prawny  T o m a s z   K r a w i e l


© Kancelaria-Podatki  | Chmielna 11/10, Warszawa, tel. 22-2266200 |