Opinie prawno-podatkowe


Oferujemy:

- usługę sporządzania opinii prawno-podatkowych zawierających analizę sytuacji oraz jej ocenę prawno-podatkową.
OPINIA PRAWNO-PODATKOWA


podatki_opinia_podatkowa

1. Opinia prawno-podakowa jako instrument wyjaśniania wątpliwości prawno-podatkowych

Opinia prawno-podatkowa zawiera opis stanu faktycznego (faktów występujących w sprawie), analizę sytuacji oraz ocenę prawno-podatkową, w tym zwłaszcza skutki prawno-podatkowe faktów występujących w sprawie.


Opinia prawno-podatkowa może być wykorzystana w sytuacjach wieloznacznych, w których występują wątpliwości odnośnie stosowania prawa podatkowego. Opinia prawno-podatkowa może być wykorzystana w postępowaniach podatkowych - przedstawiona organowi prowadzącemu postępowanie, a także w innych sytuacjach np. przy układaniu stosunków kontraktowych z kontrahentami.


2. Opinia prawno-podakowa jako instrument planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej

Opinia prawno-podatkowa może być także wykorzystana jako plan własnych działań podejmowanych w ramach różnych przedsięwzięć.

W takim przypadku opinia prawno-podatkowa, zawierająca oprócz opisu sytuacji także analizę przepisów podatkowych oraz orzecznictwa, może służyć przedstawieniu optymalnych rozwiązań przy wskazaniu określonych korzyści i ewentualnych zagrożeń prawno-podatkowych przy wyborze określonego sposobu działania. 


Opinia prawno-podatkowa może stanowić podstawę i plan do optymalnych działań z uwagi na skutki prawno-podatkowe, zwłaszcza redukcję obciążeń podatkowych (optymalizacja podatkowa) związanych z podejmowanymi przedsięwzięciami.

© Kancelaria-Podatki  | Chmielna 11/10, Warszawa, tel. 22-2266200 |