Doradztwo podatkowe przy zakładaniu spółek i innych podmiotów oraz działalności gospodarczej


Oferujemy:

-  doradztwo w wyborze optymalnej dla danej działalności formy prowadzenia działalności,

-  doradztwo w wyborze optymalnej dla danej działalności formy opodatkowania,

- a także planowanie podatkowe uwzględniające przewidywany rodzaj i charakter czynności gospodarczych.


doradztwo_podatkowe_zakladanie_spolek

1. WYBÓR FORMY PRAWNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wybór formy działalności gospodarczej jest zasadniczą kwestią wpływającą na sposób prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność prawną za zobowiązania z działalności gospodarczej, a także obowiązki i uprawnienia podatkowe oraz wiele innych kwestii.


Wybór formy prowadzenia działalności wpływa zwłaszcza na opodatkowanie podatkiem dochodowym.


Przyszły przedsiębiorca może zasadniczo wybrać prowadzenie działalności jako osoba fizyczna w imieniu własnym i na własny rachunek, również jako wspólnik spółki cywilnej albo przez powołanie innego podmiotu, zwłaszcza spółki prawa handlowego: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.

Możliwe jest również niejako pośrednie prowadzenie działalności gospodarczej przez uczestniczenie w działalności gospodarczej innych osób, co jest możliwe przez powołanie spółki cichej, czy innej formy pasywnej inwestycji w działalność gospodarczą innego podmiotu.2. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM

Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego uzależniona jest m.in. od przewidywanych rozmiarów działalności, przewidywanych dochodów, a także od przewidywanego rozmiaru nakładów (kosztów dzialalności).


Wybór formy opodatkowania zależy od formy działalności gospodarczej i od rodzaju prowadzonej działalności.

Osoby fizyczne mogą wybrać opodatkowanie na podstawie tzw. zasad ogólnych, w formie podatku liniowego, zryczałtowanego podatku dochodowego, karty podatkowej. 

Osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych.3. WYBÓR OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU VAT

Wstępna optymalizacja podatkowa w zakresie podatku VAT polega na wyborze między zwolnieniem od podatku VAT, a opodatkowaniem podatkiem VAT od początku działalności.


Planowanie podatkowe w szerszym zakresie wymaga określenia przewidywanych czynności opodatkowanych, które będzie prowadził przyszły przedsiębiorca, zwłaszcza w porównaniu do przepisów podatkowych określających różne stawki podatkowe (lub zwolnienia) w odniesieniu do różnych transakcji podlegających opodatkowaniu.

© Kancelaria-Podatki  | Chmielna 11/10, Warszawa, tel. 22-2266200 |